Declar că am cel putin 18 ani împlinițI la data începerii promoției